Regulamin Willi Slavita

 
  • 1.Willa Slavita prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
  • 2.Goście Willi zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
  • 3.Pokój w budynku wynajmowany jest na doby.
  • 4.Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 następnego dnia.

5.Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią.

6.Należność za pobyt w Willi pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Willa nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.

7.W przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej Willa nie zwraca wpłaconego zadatku.

8.Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić właścicielowi obiektu, który uwzględni je w miarę możliwości.

9.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Wilii powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

10.Gość powinien zawiadomić Właściciela Willi o szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

12.Willa odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Właściciela obiektu, jeżeli ww. przedmioty zostały pozostawione w pokoju Willa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

13.Parking Willi jest bezpłatny, niestrzeżony.

14.Właściciel Willi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdującego się w nich mienia.

15.W Willi SLAVITA obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00 również w SYLWESTRA!

16.Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt cenę.

17.Zabrania się zapraszania i przyjmowania gości (osób niebędących klientami Willi) w pokojach bez zgody Właściciela Willi.

18.Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

19.W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ZWŁASZCZA CISZY NOCNEJ, Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi, w szczególności zapłaty za poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.

20.Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

21.Opuszczając Willę gość powinien zdać Właścicielowi pokój.

22.Opłata miejscowa 2 zł/osoba/noc nie wliczona w cenę pobytu.

23.Regulamin obowiązuje od 1.12.2014 r.Z poważaniem

Właściciel Willi Slavita